How will the AI fueled future affect us and how can we through engineering create a human centered technology

(2019-05-17)

Heldag med gänget från bland annat AIIoS (AI innovation of Sweden), där vi blev upplysta med vad USA och mer exakt MIT arbetar med inom AI. Förmiddagen gick åt att diskutera framsteg och motgångar i automatisk körning. Det blev mer intressant än jag inledningsvis trodde, då dels föreläsarna ständigt återkopplade liknelser till hälso- och sjukvården.

Eftermiddagen hade mer hälsa som tema, där dels representant från MIT men även Halland var på plats och berättade om deras samarbete och jobb med AI. Kortfattat kan man sammanfatta att vi bör sluta arbeta för att få ett och samma system, utan acceptera att vi kommer ha mer system än vi kan räkna på våra fingrar, däremot måste vi arbeta för att programmen i sig ska kunna samtala med varandra, eller ge ifrån sig information istället för att bygga in oss mer i "silos". Vidare behöver AI som lösning i hälso- och sjukvården inte kräva cloud computing, utan analyseringen och ML kan ske lokalt, där man sedan delar de inlärda modellerna i ett nätverk.

Avslutningsvis belyses varför AIIoS finns i Göteborg och snart i övriga delen av landet, det är för att vara hubb för informationsflöden, vilket är taget från journaler, men är avidentifierade och inte längre sökbara.

Intensiv dag, tror jag måste smälta allt. Föredragen kommer läggas upp på ai.se .

Vitalis 2019! Ses vi där?

(2019-05-15)

Tiden springer iväg när man har det kul, eller när man har ett fyllt liv. Nästa vecka inleds Vitalis, ska bli intressant att se hur mycket som förändras i eHälso-området på ett år.

Projekten som löper under 2019 har alla sin gång, där jag fick beskåda senaste layouten av MatAppen för några dagar sedan. Det är så otroligt roligt att se sin idé och visioner växa fram, men framförallt se att företaget tagit till sig kritiken som givits ifrån föregående version, kan knappt vänta tills den är redo att användas av patienter. För er som är mer intresserade av MatAppen-projektet och eller vill veta hur man går från idé till produkt, så kommer jag ha föredrag på Vitalis torsdag eftermiddag. Att på 20 minuter beskriva hur man kan gå från idé till produkt, något som många idag ser som omöjligt ska bli intressant ifall jag hinner med. Har du lust att ses under Vitalis är det bara att hojta till via någon av mina sociala medier eller mail som du hittar under ”Kontakt”.

Vidare har jag i den mån det går försökt vara på plats på AI-centrum i Göteborg där mitt fokus har varit att lägga eHälsa på agendan i AI diskussionerna, samt belysa vårdverksamheternas verklighet. Implementerbar AI, vad kan vi göra idag och vilka steg behöver vi ta innan vi kan nå nästa genombrott inom AI. Vilka områden där AI kan bidra till ökad kvalité, förbättring i behandlingar och eller stötta patienten i sin livskris. Vi måste akta oss för att lova för mycket och lova gröna ängar, AI kan göra stor skillnad men är inte lösningen på alla samhällets problem. Varför göra något så enkelt som AI, så svårt…

.SE & .COM

(2019-02-26)

Då var det gjort! Har länge och kommer fortsatt att använda mig av domännamnet ".TK", då det primärt är gratis och lätt att slänga ut prototyper via på internet. Däremot har de ett dåligt rykte precis av denna anledning. Det är däremot dags att göra denna projektsida mer trovärdig och med det kommer inom kort sidan nås via .SE domänen. Men för att säkerställa min ställning på internet och detta namnet har även .COM versionen införskaffats, så förhoppningen är nu att ingen ska missta min projektsida för någon annan, samt förhoppningsvis visa på lite mer proffesionellt förstaintryck och eventuell engelsk översättning sinom tid.

Flytt!

(2019-02-13)

Då har jag flyttat ut till metropolen Södra Sandby! Missade dock ledtiden när man ska beställa nytt internetmodem och tiden att installera kopplingar m.m. Detta resulterade i att jag nu i ca 4 dagar enbart haft internet via telefonen, vilket medförde att min kära server var tvungen att fortsätta vara nedpackad. Nu har jag spenderat 4 timmar på att sätta upp, installera och konfigurera nätverket för nya huset (wop wop)! Ska jag vara ärlig, trodde jag att det enbart skulle ha tagit högst en timme, men det visade sig att det var lite mer att tänka på i ett hus, jämfört med en lägenhet på två rum. Men nu håller vi i alla fall tummarna för att allt ska fortsätta gå som smort!

Uppstarts dag för innovationsfonden!

(2019-01-15)

Då var det dags igen! Uppstarts dag för innovationsfonden och eftersom MatAppen fått vidare finansiellt stöd för 2019 kommer vi vara närvarande. Vi har även blivit inbjudna att visa MatAppen under lunch minglet. Ni hittar oss på Sahlgrenska Huvudéntre kl 12:00. Nu håller vi tummarna för ett givande år.

Internet Explorer vad skulle världen vara utan dig...

(2018-12-29)

Då har sidan haft ny design sedan gårdagen och idag tänkte jag att jag skulle öppna sidan i IE (Internet Explorer). Såklart visades allting bananas! Detta för att IE inte stödjer "var()" i CSS och "dispay:grid". För användaren gör inte detta så mycket, men för mig som kodare är dessa verktyg väldigt kraftfulla i att skapa en enhetlig design. Dock var fixen ganska enkel, fastän smärtsam. Men har i ärlighetens namn verkligen tröttnat på att IE ligger så efter alla andra webbläsare.

Det var lite klagande, över till det roliga! Då har projektsidan fått ny design, försökt ha kvar vissa element från föregående design men även försökt ljusa upp sidan och göra den mer personlig. Även passade jag denna gång på att bekanta mig mer med Adobe XD, vilket är ett program där man innan kodandet börjar, kan skapa en prototyp. Jag kan skriva under att omkodningen av designen var mycket enklare, när jag hade en mall och plan att utgå ifrån.

Även har jag gjort om ikonen för TeDDyProjekt! Föregående gjorde jag lite snabbt i paint, nu är teddybjörnen och medicin korset mer samhöriga, även grundar den sig nu i vector, vilket gör det enklare för mig att implementera den på fler ställen, oavsett storlek.

Adobe XD & Ny design!

(2018-12-26)

Såhär i juletider har jag börjat bekanta mig med Adobe XD, vilket är ett program som är gjort för att arbeta fram UI och prototyper. Otroligt roligt och kraftfullt program, som första projekt tog jag kanske mig vatten över huvudet, i att designa om denna projektsidan. Såklart vill jag ha kvar huvud karaktären, men ge den ett mer modernt utseende och lite ljusare. Nu är designen helt klar och jag har börjat att översätta den till kod. Får se hur lång tid det kommer ta.

Vad innebär digitaliseringen?

(2018-12-18)

Att göra något analogt till digitalt, är inte svårt. Det som är svårt är att göra något analogt till digitalt och inte nöja sig med de analoga funktionerna utan ta det ett, två eller tre osv. steg längre! Alla pratar idag om digitalisering, detta resulterar ofta tyvärr enbart i en digital version, av ett analogt system. Exempel på detta är krypterad e-post som ska ersätta faxen. Vi måste fokusera mer på att särskilja vad som är innovation och när något får anses vara digitaliserat. Likaså måste vi i möjligaste mån undvika byråkratiska processer och ekonomisk styrning för att detta är en bevisad hämmare av innovation, vilket är en förutsättning att digitaliseringen kan bli något mer, än bara något analogt i digital form.

Första versionen av MatAppen!

(2018-12-12)

Då är året snart slut och projektgruppen för MatAppen, arbetar med att sammanfatta årets arbete i en slutrapport. Jag ska inte förfina något, men senaste månaderna har arbetet varit intensivt på alla håll. Nu är MatAppen igång och vi har lyckats intervjua två patienter som båda på sitt sätt sa att vi är på väg åt rätt håll. Även lyckades vi genomföra en workshop med nyckelpersoner i organisationen och som hjälpt till i projektet under året, även här fick vi otroligt mycket bra feedback för kommande arbete. Det som jag anser vara absolut mest roligt och intressant är att detta projekt involverat och intresserat så många olika delar i organisationen och mer professioner än jag tidigare räknat med. Ett företag som innan enbart hanterade matlogistiken på sjukhuset, nu möter patienten direkt och med detta kliver dem in i en ny bransch, ska bli spännande att se var det slutar. Slutligen otroligt roligt att vara en av de första att våga ta klivet att ge patienten möjlighet att själv styra sin vård, ett område som trotts dagens digitala samhälle är outforskat i svensk hälso- och sjukvård.

Det är även roligt att se alla vägar där nu projektet MatAppen sprids, dels via Sahlgrenskas externa nyhetssida, Instagram, Twitter, LinkedIn m.m. Även fått ryktesvägen att Dagens Medicin kommer skriva en artikel om MatAppen. 2019 kommer bli ett spännande och intressant år!

AutoDok

(2018-12-04)

Allting startade med att en kollega hade varit på en heldagsföreläsning om hur man ska dokumentera i journalen. Vad man ska och inte ska skriva, vidare på vilket sätt och med vilken struktur. Detta enligt mig är befängt, att vi nu under snart 2020-talet fortfarande behandlar frågan hur vi ska dokumentera. En fråga man ställde sig under tiden Nightingale revolutionerade hälso- och sjukvården. Idag har vi maskiner som bevisligen lärt sig ett av de svåraste spelen på jorden och även besegrat den mänskliga mästaren. Såklart är spel något som kan analyseras och interaktioner kan beräknas ur ett sannolikhetsperspektiv, där människan i sin helhet är en mjuk enhet som troligen inte kan kvantifieras i alla hänseenden, eller kan det? Idag läggs stort arbete i att skapa mätinstrument med fokus att diagnostisera en persons psyke och upplevelser, där vi bland annat har online KBT behandling.

Jag påbörjade ett nytt ”skuggprojekt”, som jag vanligen gör när jag stör mig på något. Målet var att skapa ett stöd för vårdpersonalen, att i dokumentationsprocessen, dokumentera på "rätt sätt”. Lösningen var att istället för att vårdpersonalen ska ställa de viktiga nyckelfrågorna till sig själv, så ställer programmet relevanta frågorna. Första frågan är ”Varför behöver du dokumentera detta?”. Forskning visar på att mycket av dokumentation i patientens journal idag, egentligen inte är relevant. Troligen för att vårdpersonalen inte ställer sig frågan i dokumentationsprocessen, utan skriver ”för säkerhets skull”. Vidare identifierade jag fyra huvudrubriker; ”Aktuellt”, ”Bedömning”, ”Åtgärd” och ”Uppföljning”. Jag utgår ifrån att du som läsare förstår vad dessa ord innebär. Såklart behöver inte dokumentation denna ordningen i alla lägen, men enligt min erfarenhet kan denna och bör denna struktur i de flesta fall användas. Det beskriver inträffad vårdprocess. Många av mina kollegor skulle nog inte förstå varför denna funktion behövs, att de redan skriver enligt denna struktur och att deras dokumentation är tillräcklig, speciellt eftersom de praktiserat den under flertalet år. Enligt tidigare statistik stämmer inte detta fullt ut, det finns alltid en risk att delar missas i fritext-dokumentationen.

När programmet var klart och användaren fick vardera avsnitt efter varandra, tyckte jag inte att jag var färdig. I mina tidigare projekt har jag jobbat mycket med ”mallar” eller ”macro”. Det är fraser som ofta används, vilket är repetitivt i dokumentationsskrivandet. Så i skrivande processen kan vårdpersonalen i programmet klicka på t.ex. ”Alt”-knappen och siffra, för att klistra in en fördefinierad mening, som t.ex. ”kontaktat jour” eller ”var god se utdelningslista”. Denna funktion gör att vårdpersonalen inte längre behöver skriva ut hela meningar som vanligen används. Programmet har nu möjlighet att snabba upp dokumentationsprocessen ytterligare.

Vilken utvecklare eller vårdpersonal, hade nog nöjt sig redan här, däremot fattades fortfarande något. Idéen och nästa lösning slog mig när jag såg en dokumentär om hur utvecklingen av Apples första iPhone gick till. På den tiden var touch-displayen inte gjord för att interagera med fingrar, så Apple löste tangentbordet genom att gissa på vilken trolig tangent användaren skulle klicka på nästa gång och då ökade tangenternas utrymme på displayen, inte visuellt utan maskinellt. Denna teknik var såklart inte banbrytande, men var det som behövdes för att tangentbordet skulle finnas och första iPhonen lanseras. Tekniken var inte ny eftersom den utgår från T9 systemet, vilket var lösningen på mobiltelefonerna för att snabba upp sms skrivandet. På 90-talet när SMS blev allt mer vanligt, hade vart nummer på telefonen mellan tre eller fyra bokstäver och klickade man snabbt flera gånger, kunde man hoppa mellan bokstäverna och välja rätt bokstav. Denna långsamma process löstes genom att användaren enbart klickade en gång på vardera siffra, som då hade tre till fyra alternativ. När mellanslag (oftast noll) klickades på, räknade telefonen ut, vilket ord du ville skriva. Denna teknik var inte stabil någonstans, och ofta behövde man välja ord bland alternativ, eller skriva på gamla sättet. Jag påbörjade därefter arbetet, med att implementera en funktion som ska presentera förslag till ord för vårdpersonalen. Då det rör sig om hälsoinformation, tillhör det enligt GDPR, ”känslig information”. Det gjorde att jag inte vill vara beroende av en server. Lösningen jag gjorde var att ladda programmet med svenskans 250, vanligaste ord och ”medicinska ordbokens” över 10 000 medicinska termer. För att avgränsa, avlägsnade jag alla ord som hade mindre än 4 bokstäver, då detta vanligen skrivs snabbare på ett tangentbord. Efter att ha testat en längre stund, märktes avsaknaden av Machine Learning, men i nuläget räcker det, då ofta rätt förslag kommer upp. Vidare har vårdpersonalen möjlighet att justera ordlistan, genom att ta bort ord de inte vanligen använder och lägga till ord som de använder. Det finns även möjlighet att be programmet automatiskt registrera nya ord in i ordlistan, allt eftersom programmet används.

Slutligen när användaren gått genom alla delar kopieras texten till urklipp på datorn och vårdpersonalen kan sedan klistra in och justera texten på önskat ställe i journalen, där också informationen kopplas till identitet.

Kvar att göra i projektet är dels att implementera fler Machine Learning funktioner och att skapa en integration till journalsystem, för att slippa momentet för vårdpersonal att manuellt behöva klistra in texten.

Avlutande, är resan slut? Är detta allt? Jag nämnde innan om Machine Learning i förslag av ord, men kan man blicka ännu längre fram, då med stöd av ”Buzzordet” Artificiell Intelligens? Hur långt kan vi gå i funktionaliteten och målet att automatisera dokumentationen, delvis eller kanske till och med helt? I nuläget krävs någon typ av interaktion, i form av ett klick på tangentbordet, formulärs svar, tal till text eller sensor. Kan dessa komponenter ersättas av automatiken? I framtidens vård kan vårdpersonalen ägna sig åt det de är bäst på, vårda patienten. Dokumentationen finns när de behöver inhämta information, men vårdpersonalen behöver inte finnas när dokumentationen skapas. Nu är vi inne på utopi, men varje tangenttryck sparar tid för vårdpersonalen. Varje granskning av vilken information som skrivs, sparar tid för kollegan att inhämta kunskapen. Automatiserad dokumentation är framtiden.

Projektet kan användas enligt följande länk: https://teddyprojekt.tk/projekt/dok/index.html

(OBS! Ej kontrollerat hur och om detta projekt får användas i vården, information från sidan hanteras enbart lokalt på din dator (förutom ifall "Tal till text" aktiveras), du behöver ta frågan med din säkerhetsavdelning, innan detta program används kliniskt)