Första versionen av MatAppen!

(2018-12-12)

Då är året snart slut och projektgruppen för MatAppen, arbetar med att sammanfatta årets arbete i en slutrapport. Jag ska inte förfina något, men senaste månaderna har arbetet varit intensivt på alla håll. Nu är MatAppen igång och vi har lyckats intervjua två patienter som båda på sitt sätt sa att vi är på väg åt rätt håll. Även lyckades vi genomföra en workshop med nyckelpersoner i organisationen och som hjälpt till i projektet under året, även här fick vi otroligt mycket bra feedback för kommande arbete. Det som jag anser vara absolut mest roligt och intressant är att detta projekt involverat och intresserat så många olika delar i organisationen och mer professioner än jag tidigare räknat med. Ett företag som innan enbart hanterade matlogistiken på sjukhuset, nu möter patienten direkt och med detta kliver dem in i en ny bransch, ska bli spännande att se var det slutar. Slutligen otroligt roligt att vara en av de första att våga ta klivet att ge patienten möjlighet att själv styra sin vård, ett område som trotts dagens digitala samhälle är outforskat i svensk hälso- och sjukvård.

Det är även roligt att se alla vägar där nu projektet MatAppen sprids, dels via Sahlgrenskas externa nyhetssida, Instagram, Twitter, LinkedIn m.m. Även fått ryktesvägen att Dagens Medicin kommer skriva en artikel om MatAppen. 2019 kommer bli ett spännande och intressant år!