Vad innebär digitaliseringen?

(2018-12-18)

Att göra något analogt till digitalt, är inte svårt. Det som är svårt är att göra något analogt till digitalt och inte nöja sig med de analoga funktionerna utan ta det ett, två eller tre osv. steg längre! Alla pratar idag om digitalisering, detta resulterar ofta tyvärr enbart i en digital version, av ett analogt system. Exempel på detta är krypterad e-post som ska ersätta faxen. Vi måste fokusera mer på att särskilja vad som är innovation och när något får anses vara digitaliserat. Likaså måste vi i möjligaste mån undvika byråkratiska processer och ekonomisk styrning för att detta är en bevisad hämmare av innovation, vilket är en förutsättning att digitaliseringen kan bli något mer, än bara något analogt i digital form.