How will the AI fueled future affect us and how can we through engineering create a human centered technology

(2019-05-17)

Heldag med gänget från bland annat AIIoS (AI innovation of Sweden), där vi blev upplysta med vad USA och mer exakt MIT arbetar med inom AI. Förmiddagen gick åt att diskutera framsteg och motgångar i automatisk körning. Det blev mer intressant än jag inledningsvis trodde, då dels föreläsarna ständigt återkopplade liknelser till hälso- och sjukvården.

Eftermiddagen hade mer hälsa som tema, där dels representant från MIT men även Halland var på plats och berättade om deras samarbete och jobb med AI. Kortfattat kan man sammanfatta att vi bör sluta arbeta för att få ett och samma system, utan acceptera att vi kommer ha mer system än vi kan räkna på våra fingrar, däremot måste vi arbeta för att programmen i sig ska kunna samtala med varandra, eller ge ifrån sig information istället för att bygga in oss mer i "silos". Vidare behöver AI som lösning i hälso- och sjukvården inte kräva cloud computing, utan analyseringen och ML kan ske lokalt, där man sedan delar de inlärda modellerna i ett nätverk.

Avslutningsvis belyses varför AIIoS finns i Göteborg och snart i övriga delen av landet, det är för att vara hubb för informationsflöden, vilket är taget från journaler, men är avidentifierade och inte längre sökbara.

Intensiv dag, tror jag måste smälta allt. Föredragen kommer läggas upp på ai.se .