Gröna Korset v. Digital!

(2019-08-30)

I början av året såg jag att SÄS fått pengar ifrån innovationsplattformen att arbeta fram Gröna Korset 2.0. Det fick mig då att inspireras till att digitalisera deras koncept. I stort sätt blev koden klar då men var inte riktigt genomtänkt och pga andra åtaganden i mitt liv, lades projektet på hyllan. För mer information om projektet kan du gå in på: https://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/ .

Nu efter återskapad inspiration är projektet så långt gånget att pilot finns att testa på https://gronakorset.teddyprojekt.se ! Tidigare konceptet Gröna Korset är att visualisera avvikelser, detta projektet ämnar lägga till en demokratisk del, att färgen avgörs av all personals val, dagligen. Nu finns även möjlighet för var avdelning av själva välja vad de vill mäta och visualisera i månaden.

Även är det otroligt enkelt att starta! Bara att klicka på ”Lägg till ny avdelning”, skriva sin mail (OM MAN VILL) och sedan är man igång. Man tilldelas ett unikt ID vilket man kan logga in med ifall man använder en ny dator.

Det är fortfarande delar som behöver fixas och designen förfinas, men funktionen är klar! Vill du testa är det fritt fram.

För kod m.m. finns det publicerat på: https://github.com/teddykladdkak/gronakorset .