Vad finns det mer konkret för AI lösningar i hälso- och sjukvården idag?

(2019-09-06)

Jag fick den eminenta frågan vad mer konkret vi arbetar med för AI-lösningar i hälso- och sjukvården idag. En fråga som inte är den enklaste att svara på. Specifikt då man ofta ser RTG-bilder när någon pratar AI, i hälso- och sjukvården. Mitt korta svar skulle vara att vi använder många AI lösningar redan idag men som vi inte märker, ifall du som vårdpersonal eller patient skulle märka AI lösningen är den inte tillräckligt bra gjord.

Mitt första exemplet på AI som används flitigt inom hälso- och sjukvården är inhämtning av information, tror det var ett tag sedan för många senast man slog upp en medicinsk fråga i ett lexikon eller bok. Istället använder vi oss av sökmotorer som hänvisar oss till rätt url i det stora internet, som precist kan svara på vår fråga. Redan efter första knapptrycket ger sökmotorn dig förslag på vad du troligen kommer söka på. Tänk vad många liv dessa AI lösningar redan nu har räddat.

Ska vi vara hårda kanske sökmotor inte är tillräckligt bra exempel på implementerad AI, utan man vill se mer skräddarsydda program mot hälso- och sjukvården. Då är snarare svaret att vi i Sverige inte är där ännu, för att vi måste hitta sätt att ta tillvara på all den data som skapas av patienterna, inte enbart det som finns i journalen, utan allt som är kring patienten, telefon, sociala medier m.m. Ett ämne Spetspatienterna (http://www.spetspatienterna.se/) med bland annat Hanna Svensson (https://twitter.com/svenssonhannase) driver och kan tala djupare om. När vi uppnått att kunna samla in all data kring patienten, måste vi vidare jobba med att göra den delningsbar, så den blir tillgänglig för AI lösningarna, utan att tappa juridik och etiken i processen. Halland har kommit ganska långt tillsammans med CGI och MIT m.m. med att implementera AI lösningar. NEWS bedömning med hjälp av AI drivs i Västra Götalandsregionen och flertalet andra liknande satsningar görs i landet. Ser vi internationellt till bland annat USA, där flera sjukhus helt styr sitt patientflöde med AI, finns potentialen. Vi måste däremot skapa en bra grund för denna tekniken i form av uppdaterade lagar, väl genomtänkta lösningar utifrån etiska perspektiv och slutligen nåbar data.

En fråga som du kan ställa dig och som kommer vara avgörande för införandet av AI lösningar i hälso- och sjukvården.

  • Patient: ”Vad behöver du som patient, för att inkluderas mer i din vård?”
  • Vårdpersonal: ”Vad kan ni göra på er avdelning för att inkludera era patienter?”