RPA vägen till processförändring & förändringsarbete

(2019-09-10)

Jag vill inleda med att klargöra att jag inte är mot RPA-tekniken. Jag är inte heller emot RPA som medel att förändra processer och förändringsledning. Det jag är mot är när RPA används för att täppa till hål som skapats av dålig utveckling av system, legacy problem och/eller utdaterade system vilka inte längre fungerar i organisationen ( @skitsystem).

Idag kom den stora dagen, när Digitaliseringsverkstaden genomförde sitt möte för andra gången (ifall jag inte räknat fel)! Temat var som jag redan avslöjat RPA och automatisering. Flera talare var inbjudna från dels företag som erbjuder lösningen för att skapa RPA (bl.a. UiPath), två olika verksamheter från landsting och kommun och akademin (Comtbitech). UiPath visade hur man med enkla medel kan använda deras program till att automatisera processer i datorn, genom att spela in olika interaktioner med flertalet program. De har även släppt sin programvara att testa gratis vilket jag i alla fall kommer göra kommande veckor. De har däremot kravet att det inte får vara i produktion (de måste ju tjäna pengar). Programmet kan laddas ner ifrån deras hemsida (uipath.com).

Vidare presenterade SÄS sitt arbete med RPA och Kungsbacka kommun berättade om sin planerade implementering av RPA. Det som slog mig här var vikten på verksamhetens processförändring, att man behövde se RPA arbetet ifrån ett helhetsperspektiv när förändringsarbetet genomfördes. Personligen en liten aha upplevelse, men står fortfarande för mina negativa åsikter om tekniksidan av RPA. Intressant att se deras processkartläggning och engagemanget ifrån de olika verksamheterna. VGR IT informerade om sin sida av organisationen och deras nu fortfarande unga enhet, vilka försöker hinna ikapp alla innovativa verksamheter och säkra framtida hantering av RPA i regionen.

Avslutningsvis togs vi med in i akademin (Comtbitech), där vi klargjorde vissa begrepp. Viktigaste att ta med sig var: "Datorisering är inte samma sak som digitalisering!". Vid användning av RPA måste målet vara att lösa problemen, inte bara använda ny teknik. Slutligen är RPA enbart en av flera vägar, att fylla digitaliseringens behov.

Mer utförlig beskrivning och sammanfattning kommer inom kort även publiceras på vgrblogg.se/utveckling/.