Chatbot för slutenvården - Innovationsprojekt Sahlgrenska Universitetssjukhuset

(2019-10-09)

Då är chatbot-projektet för slutenvården som är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ÅF redo att testas i verksamheten. Grund idéen vilket gör chatboten olik andra satsningar med samma teknik, är att styra svaren och kunskapen i boten ”nerifrån och upp”. Till en början kommer chatboten vara ”dum” men tillräckligt smart att erkänna att den inte kan frågan och föra vidare den till vårdpersonalen istället. Med tiden kommer chatboten bli smartare, men även bli en kunskapsbank för information som inte finns i PM eller rutiner, utan är den informationen som är i ”väggarna”, oskriven på avdelningen. Att svara på frågorna blir även en inlärningsmöjlighet för vårdpersonalen.

En patient är patient 24 h om dygnet och på de flesta avdelningar går läkaren runt och möter alla patienter 1 gång/dag, vilket kallas ”ronden”. Var patient får i snitt 10 minuter vardera, där de ska hög-prestera alla frågor som kommit under de 24 timmarna eller som eventuellt kan komma senare under dagen. Detta är inte hållbart, därför har vi utvecklat denna chatboten för om möjligt ska patienten få svar direkt, eller så är plattformen en väg för patienten att skicka in sina frågor för hantering nästkommande ”rond”.

Chatboten kommer testas på avdelning i mitten av november på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nedan ser du hur det går till att skicka in fråga till Ronden och hur Chatboten fungerar.

#ytbstart#x_bE5-HRZOw#ytbend#

#ytbstart#EHZR9ihb9QE#ytbend#