MatAppen igång! Deltog i Healthtech Nordic och nätverket [email protected]

(2019-11-25)

Börjat engagera mig i verksamheter som sker i Skåne Regionen, där bland annat jag deltog på Healthtech Nordic och [email protected]

Healthtech Nordic - Var ett annorlunda event, utifrån vad jag är van vid, där fokuset var på de entreprenöriella och investerande drivkrafterna. Men blick på nationell, nordisk och internationella vägar och exempel. Ett event där behovet egentligen inte hade någon plats, utan snarare vilka lösningar som existerar, områden som är intressanta och lukrativa och marknader som är möjliga att växa i.

[email protected] - Är ett nätverk som är initierad ifrån Lunds Universitet, med olika deltagare bland annat från akademin, offentliga och företagsverksamheter. Alla med samma målsättning att arbeta fram eHälsan. Detta mötet var fokuset på nordiska och europeiska samarbetet, där workshop anordnades för att dela erfarenheter och kunskaper. Mastern i eHälsa var ett intressant ämne, då det på många lärosäten idag främst är i form av kurser och inte program. Likaså multi-professionella inriktningen med flera involverade fakulteter. Till skillnad från vårdinformatiken, vilken är närmaste nämnaren som enbart håller till en fakultet.

Slutligen är nu äntligen MatAppen (version 2019) igångsatt! Däremot är användarna för tillfället få, på grund av hårda exklusionskriterier ex.; inga med allergier, halva avdelningen har tekniken, vanlig kost och vegetarisk kost m.m. En så länge har två patienter beställt mat, lämnat återkoppling till köket och registrerat sitt matintag. Ifrån patienterna i nuläget enbart positiv feedback. Ifrån vårdpersonalen är det i nuläget negativa att denna lösning exkluderar patienter som inte är bekväma att använda tekniken, ska bli intressant och se ifall denna uppfattning ändrar sig med tiden MatAppen testas och hur vårdpersonalen använder den som ett redskap i vården som bedrivs.

För er som fått finansiering av Innovationsfonden 2020, kommer jag ha föredrag den 3/12, där jag kommer dra genom hela historien hur MatAppen gick ifrån idé till produkt, denna gång som en djupdykning i beredningsprocessens delar och innovatörens ställning mot objektorganisationen.