Nutrition!

Rum Patient OP-datum Aktuellt Uppgifter Kontroller Nutrition OBS Utskrivningsplan

Meny

Skriv utNyheter

Historia

Information är lösenordsskyddad!

Var god skriv in lösenord.


Skriv önskat lösenord


Upprepa lösenord


Visa/Dölj/Färga sängar

Information

Vem/Vad är detta

Detta är ett projekt startat av Framtidens Vårdavdelning 349a Sahlgrenska Göteborg. Skaparen av denna sida är Mattias Måsbäck och liknande projekt kan ses på hans sida www.teddyprojekt.se.

Denna sida är skapad för att ersätta nuvarande Whiteboard tavlor. Den är skapad utifrån avdelningens patientklientel, men har även kapacitet att ändras till andra avdelningars specifika behov, i inställningar.

Projektet "Översikt" började innan sommaren 2016 och är i skrivande stund (2016-09-15) inte testad i verklig miljö.

Redigerades senast den XX-XX-XX.

Sekretess

Uppbyggnad

Denna översikt är byggd enligt en vanlig webbsida. Den är enbart utvecklad att tänka och arbeta på klientdatorn, det innebär att ingen information skickas utanför datorn, översiken visas på. Allt tänkande görs på datorn som visar översikten.

Lokal start

Webbsidan om så önskas kan startas från hårddisken, likt ett vanligt program, den kan även laddas från en önskad webbserver, utan att läcka information över nätverk.

Var info sparas

All information sparas tillfälligt lokalt i något som kallas ”sessionStorage”, det innebär att informationen finns på datorns tillfälliga minne på hårddisken så länge webbläsaren inte sängs ner. Uppdateras sidan, finns fortfarande informationen kvar (även om varning även då visas).

Loggfiler

För att säkerställa att inte information försvinner sparas loggfil automatiskt när webbsidan stängs ner eller uppdateras. Om t.ex. datorn skulle gå sönder, kan användaren i inställningar välja hur ofta loggfiler skall sparas, i startinställningarna är denna funktion stoppad och användaren själv måste välja intervall. Spara loggfil kan även göras manuellt i menyn. Loggfilen innehåller all information som lagts till i översikten. Texten i loggfilen kan inte läsas direkt utan måste laddas via översikten.

Lösenord

För att säkerställa att information från loggfilen inte kommer i fel händer, kan användaren ställa in ett lösenord. Denna i sin tur är med i processen då loggfil sparas och krypterar loggfilen. Observera glömt lösenord kan inte fås tillbaka! Lösenord måste skrivas rätt för att informationen skall kunna läsas av översikten. Denna funktion är inte inställd vid start, utan användaren måste själv ställa in önskat lösenord, vilket kan göras via menyn.

Loggfunktion

Spara loggfil

Observera att filerna automatiskt sparas i "nedladdningsmappen" på datorn. Platsen kan ändras i webbläsarens inställningar. Kommer konstant en popup fram från webbläsaren om att du ska välja var filen ska sparas, kan detta också ändras i inställningar, att de ska ske automatiskt.

Loggen är en textfil (.txt) och får namn efter datum och tid. Detta innebär att nedladdningsrutan visas då filen skapas på sidan och sedan läggs på hårddisken. Ett sätt att få bort nedladdningsmenyn är att ha ett plugin som automatiskt rensar nedladdningshistoriken. Exempel på detta är: Always Clear Downloads.

Ladda loggfil

Klicka på knappen i menyn. Webbläsarens fil-väljare kommer fram. Navigera till mapp där loggfilerna sparas. Dubbelklicka på senaste (eller önskade) loggfilen. Om sedan innan lösenord är inställd, måste du nu fylla i denna. Stämmer inte lösenord, händer inget. Om lösenord stämmer eller inget är satt sedan innan laddas informationen direkt.

Dynamisk/flexibel

Översikten är byggd för att kunna ändras av avdelningen som använder den. Men med bibehållen struktur. I inställningar kan enkelt nya ”snabbknappar” läggas till, operationer och sängnummer kan ändras. Färger för text och VPL ikonerna kan ändras utifrån verksamhetens behov.

Vidare kan avdelningen även skräddarsy översikten djupare genom att justera ”config.js”, detta kräver dock lite förförståelse av webbkodning. Här kan text skrivet på sidan ändras, snabbknappar tas bort, händelser när ikoner visas/döljs m.m. Allt för att man ska slippa ta sig in i alla separata funktioner.

Demo

Om du vill testa sidan och inte orkar fylla i allt kan du ladda ner en demo loggfil.

Användning

Skapad och testad för Google Chrome. Fungerar med stor sannolikhet i de flesta webbläsare med stöd för HTML5 (ex. Safari, Firefox, men troligen inte Internet Explorer). Skaparens rekommendation är att Google Chrome används, då risk för buggar m.m. kan öka om annan webbläsare används.

"Översikt" är ett projekt som är skapat av Mattias för Framtidens Vårdavdelning. Sidan är fri att användas av vem som helst.

Däremot gäller fortfarande copyright. Du får inte kopiera kod och ändra något förutom "config". Du får inte sälja vidare kod på denna sidan.

2016 © Mattias Måsbäck

Sökord

Typ

Meddelande

Datum


Antal dagar efter operation


Inställningar

Storlek på text

Typsnitt

Ny uppgift

Ny kontroll

Ändra operationer

Ändra sängnummer

Hur ofta datum ska kollas

Hur ofta loggfiler ska sparas

Antal poster i historik

Vårdplanerings ikon
Markerad uppgift/kontrollFullskärm

Klicka på tangenten "F11"