Test text

Aktuellt

Vad är det som hänt?
Varför behöver du dokumentera detta?

Bedömning

Hur bedömmer du patientens välmående?
Något du funnit eller uteslutit?

Åtgärd

Vad gjorde du för att lösa patientens situation?

Uppföljning

Har du hunnit följa upp dina åtgärders effekt?
Om så hur blev effekten?

Inställningar

Huvudmall:

ABÅU
SBAR
SBAR - Rapport

Tid:

Tid före text.

Rubriker:

Inga rubriker.
Första bokstav av rubrik före varje avsnitt.
Rubrik före vaje avsnitt.

Ordlista:

Lär ordlista automatiskt.

Mallar:

Sparfiler:

Google:

Tal till text.

Fråga Google?

(OBS!! Hanteras av Google!)

Ordlista

Mallar

Aktuellt

NrTextFörklarande text
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bedömning

NrTextFörklarande text
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Åtgärd

NrTextFörklarande text
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uppföljning

NrTextFörklarande text
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Information

Vad är detta?

Detta är ett projekt med mål att skapa en mer strukturerad och informativ journal.

Ställer frågan

Istället för att vårdpersonalen ska ställa sig frågan varför och vad de ska dokumentera, gör denna sida/program det.

Ordförslag

Vidare allt skrivande som kan elimineras skapar ökad produktivitet och snabbar upp dokumentationsprocessen, detta görs med hjälp av en ordbok som baseras på "http://medicinskordbok.se/" och "https://larare.at". Med deras hjälp kan sidan/programmet ge förslag på möjligt ord som ska skrivas. Lättare version av Machine Learning gör att programmet lär sig ord som du använder. Det finns även möjliget att manuellt lägga till ord.

Mallar

"Mallar" är det vanligaste dokumenterade meningarna, som nu direkt kan klistras in i dokumentationen, för minskat dubbelarbete.

Säkerhet

När allt fyllts i så kopieras texten till Urklipp i datorn, därefter rensas den från denna sida/program. All information behandlas lokalt, alltså skickas INGEN information vidare.

Kortkommandon

Enter Nästa avsnitt
TAB Ersätter nuvarande ord med förslag
Alt+[1-9] Klistrar in mall med valt nummer
Ctrl+V Klistrar in text i Melior/Journal