Välkommen! till projektet faxblad

Denna ämnar förenkla processen att skapa försättsblad till fax.

Viktigt: All information hanteras och lagras lokalt på din dator, ifall du bytar dator behöver du göra om denna process igen.

Innan du kan börja behöver jag veta lite om dig.

Ditt namn:
(Ex. "Test Testsson")

Din titel:
(Ex. "Sjuksköterska")

Verksamhets område:
(Ex. "geriatrik, lungmedicin och allergologi")

Avdelnings namn:
(Ex. Avdelning 604)

Avdelningens faxnummer:

Avdelningens telefonnummer:

Mottagare:
Faxnummer:
Telefonnummer:
Antal sidor (inkl denna)
Meddelande: