Sårremiss (avd 349A)

Operationsdatum:

Lokalisation:

Ingrepp:

Patientansvarig läkare:

Ska sårkontroll göras 5 dagar postoperativt?
Ja Nej

Remiss ska till:
VC HSV

Typ av sutur:
Agraff
Sutur
Resorberbar sutur
?

Suturer skall avvecklas:
10 dagar
14 dagar (rectum amputation)
Annat..

Antal suturerade sår:

Är sår omlagt postoperativt?
Ja Nej