Vätskelista
75150
50100
250500
0000(ml)

Dagligt vätskebehov

Vätskebalansuträkning: kg * 30 ml | Perspiratio insensibilis (om över 40 kg): kg * 10 ml
(kg * 30) + (kg * 10)


Maxdryck