Den missförstådda mänskliga faktorn

(14 Apr 2021)

Hjälper tekniken att effektivisera och eliminera mänskligt betingade fel? Eller är det människan som bidrar med att lösa teknikens brister?