Videosamtal för larmcentralen hos NHS

(05 Oct 2021)

Ny studie presenterar resultaten från att introducera videosamtal till larmcentralen hos NHS (Yorkshire Ambulance). Med resultaten att videosamtal gjorde att återkontakt minskade, 17.5% vid vanliga samtal kunde minskas till 7.5% med video.

Till skillnad från tidigare inlägg om liknande dansk studie (82%), fungerade enbart videosamtal i 60% av samtalen. Det kan såklart vara uträknat på olika sätt, eller som författarna tydliggör; att det är inte alltid lämpligt med videosamtal i en akutsituation.

Bell, F., Pilbery, R., Connell, R., Fletcher, D., Leatherland, T., Cottrell, L., & Webster, P. (2021). The acceptability and safety of video triage for ambulance service patients and clinicians during the COVID-19 pandemic. British paramedic journal, 6(2), 49–58.

Videosamtal för larmcentralen

(03 Oct 2021)

Videosamtal har funnits sedan början av 2000-talet. Intressant studie från Danmark där larmcentralen nu fick verktyg att starta videosamtal med personen som ringde in (fungerade för 82% av samtalen). Video istället för vanligt samtal medförde att den initiala bedömningen ändrades i 51% av fallen, och 27,5% av fallen ändrades nivån av utryckningen.

Även om det enligt författarna krävs mer ingående studier om effekterna, är dessa siffror redan ganska talande. När ser vi Sverige ta liknande steg?

Linderoth, G., Lippert, F., Østergaard, D., Ersbøll, A. K., Meyhoff, C. S., Folke, F., & Christensen, H. C. (2021). Live video from bystanders’ smartphones to medical dispatchers in real emergencies. BMC emergency medicine, 21(1), 101.

WHO Rapport om AI

(05 Sep 2021)

WHO varnar i sin senaste rapport att hälso- och sjukvården inte ska överskatta nyttan av Artificiell Intelligens (AI). För att det inte ska gå ut över kärninvesteringar och strategier för att uppnå bättre vård i verksamheten.

AI har även mycket att tackla innan det säkert kan appliceras i vårdkontext, som transparens, etiska aspekter, bias, IT-säkerhet m.m.

Källa/Rapport: https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

Digitalisering

(03 Sep 2021)

Digitaliseringen är ett tveeggat svärd. Det har möjlighet att minska utbrändhet hos vårdpersonal, samtidigt som det har risken att skapa det.

Teknologin ger möjligheter att skapa bättre vård samtidigt som konsumenternas förväntningar av snabbare kontaktvägar ökar stressnivån för vårdpersonalen.

Mer om detta togs upp i följande panel: https://www.healthcareitnews.com/news/digital-transformation-can-reduce-burnout-and-cause-it

Alla dessa hälsoappar

(04 Aug 2021)

Det finns idag över 300 000 appar som hävdar att de har möjlighet att samla in hälsodata. Däremot är det fortfarande ytterst få av dessa som även har möjlighet att presentera datan för vårdpersonal, vilket gör att denna informationskälla inte används till sin fulla potential.

Health apps track vital health stats for millions of people, but doctors aren’t using the data (2021, July 28) retrieved 28 July 2021 from https://medicalxpress.com/news/2021-07-health-apps-track-vital-stats.html

Sida: 1 av 31 Nästa