WHO Rapport om AI

(05 Sep 2021)

WHO varnar i sin senaste rapport att hälso- och sjukvården inte ska överskatta nyttan av Artificiell Intelligens (AI). För att det inte ska gå ut över kärninvesteringar och strategier för att uppnå bättre vård i verksamheten.

AI har även mycket att tackla innan det säkert kan appliceras i vårdkontext, som transparens, etiska aspekter, bias, IT-säkerhet m.m.

Källa/Rapport: https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200