Mattias Måsbäck

Anställd projektledare i Västra Götalandsregionen, med uppdraget att från avdelningar arbeta fram IT-lösningar MED och FÖR vårdpersonalen och patienten. Målet är att inspirera företag, sjukhusledning och framförallt vårdpersonalen på golvet.

Sjuksköterska sedan 2012 och har nu även flertalet års erfarenhet av innovationsarbete inifrån Landstingets verksamhet, med olika gräsrotsprojekt.

Dubbelkompetens som sjuksköterska och webbutvecklare ger möjlighet att förstå problem inom dagens hälso- & sjukvård, arbeta fram och skapa möjliga lösningar/prototyper/piloter på kort tid. För att innovationen ska gro omsätter Mattias vårdpersonalens idéer till verklighet.

Nuvarande Anställning

​Projektledare
Analys- och uppföljningsenhet
Sahlgrenska universitetssjukhuset
2018-pågående

Sjuksköterska
MAVA - Lund
Skånes universitetssjukhus
2016-pågående

Tidigare Anställning

​Projektledare
Framtidens vårdavdelning
Sahlgrenska universitetssjukhuset
2016-2017

​Sjuksköterska
Avdelning 16 Ortopeden
Sahlgrenska universitetssjukhuset
2012-2016

​Undersköterska
LSS-boende
Göteborg Stad
2011-2011

​Undersköterska
Demensboende
Skövde Kommun
2010-2011

​Vårdbiträde
Vård- & korttidsboende
Vårdhemmet Sjöstjärnan
2007-2008

Projekt

eHealth advisor
AI Innovation of Sweden
Swelife & Innovationsfonden
2019-pågående

Projektdeltagare
Verklighetslabb Patientplatta
Vinnova
2017-pågående

Projektledare
MatAppen
Innovationsfonden
2018-pågående

Deltagare
"eNursing" open arena
Vinnova
2016-pausad

Projektledare & Utvecklare
Digital Whiteboard
Framtidens Vårdavdelning
2016-2018

Utbildning

Masterprogram i eHälsa 120 hp
Linnéuniversitetet
2018-pågående

Webbdesign med JavaScript & DOM 7,5 hp
Umeå universitet
2011

Sjuksköterskeexamen 180 hp
Högskolan i Skövde
2008-2012

HTML och CSS
Självlärd

Omnämningar