Mattias Måsbäck
+ =
Webbutvecklare + Sjuksköterska = Intrapenör
Samordna vårdprocessen
Eliminera upprepning
Automatisk dokumentation
Ökad patientdelaktighet