Sagor

Applikation som gör det enkelt för barn av välja ljudbok.

Flera källor stödjs och används.

I desktop läge finns även möjlighet att skriva ut bilder med QR-kod till källan, så barnet kan hålla i ljudböckerna fysiskt. Förälder kan sedan scanna QR-koden med telefonen för att börja spela önskad ljudbok.

Till sidan GitHub
Julölsprovning

Vy som kan användas där man har julölsprovning, ja eller annan typ av öl/cider/vin/wiskey m.m. provning om man kan leva med lite jultema.

Applikationen hämtar data från Google Sheet och presenterar det i vyn. När du öppnar vyn får du instruktioner hur du ska gå tillväga.

Till sidan GitHub
GrönaKorset

Projekt som ämnar digitalisera och tillgängliggöra Gröna korset konceptet, för att mäta olika fokus ämnen på vårdavdelning.

Ger vårdpersonalen möjlighet att registrera på en skala hur bra eller dåligt det är i relation till satt ämne. Man kan förslagsvis registrera samtidigt som utstämpling för dagen.

Tidigare Gröna Korset konceptet utgick ifrån avvikelser, detta projekt ändrar till upplevelse och skapar färg utifrån medianen av svar på avdelningen.

Möjlighet för ledning att sammanräkna flera avdelningar.

GitHub
Digital Whiteboard

Projekt med målet att ersätta whiteboardtavlan i sjukvården. Eliminera behovet av att dokumentera "anteckningar" i journalen. Minimalistiskt och överskådlig design.

Till Sidan Instruktioner GitHub
Digital Whiteboard - Server

Likt tidigare projekt men nu med serverfunktionalitet. Olika vyer beroende på användningsområde, vilka delar information mellan varandra.

GitHub
MatAppen

Skapades under "H@ck for health" 2017. Möjlighet för patient att beställa maten själv, ge återkoppling till köket och automatisk kaloriberäkning. Följande projekt gjordes under dessa 24 timmarna.

GitHub
Lathund

Samling av flertalet lathundar som en sjuksköterska kan behöva under ett arbetspass. Allt samlat under en länk.

Till Sidan GitHub
InfoSida

Projekt som utmanar möjligheterna att digitalisera informationsfoldern från avdelningar och hur man ska kunna skapa en API vilket gör det enklare för verksamheten att göra justeringar.

Fokus har även lagts ner på att göra informationssidan tillgänglig.

GitHub
AutoDok

Projekt med målet att automatisera dokumentationen.

Troligen inte möjligt att genomföra detta helt, då någon typ av input behövs, däremot vill detta projekt utforska hur långt man kan komma i automatiseringen.

Till Sidan GitHub
GymLund

En lista på alla Pokémon Go gym i Lund, när användaren klickar på önskat gym öppnas den i Google Maps.

Detta är ett projekt som inte använder sig av någon scanning utan "croud info" vilket innebär att informationen om gymmen är insamlat när personer nämner Pokémon gym i t.ex. Discord eller Facebook m.m.

Till Sidan GitHub
TidLogga

Tid registrering, med minimalistisk design.

Specifikt gjord för personer som har flera anställningar eller deltar i flertalet projekt.

Ger möjlighet att skriva ut protokoll och se diagram hur och vad man jobbat med.

För att testa demo kan du logga in med: "test3".

Till Sidan Instruktioner GitHub
Slutanteckning

När patient går hem från sjukhuset behöver sjuksköterskan skriva en slutanteckning, vilken sammanfattar patientens vårdtid.

Programmet ställer frågor till sjuksköterskan, istället för att sjuksköterskan ska behöva komma på frågorna själv. Standardiserar vad som måste finnas med i en slutanteckning.

Snabbar även upp processen att skriva, då man nu istället primärt behöver klicka, klicka behövs enbart ifall något utgår ifrån ett normalt vårdförlopp.

När formuläret är ifyllt, genererar programmet dokumentationstext utifrån svaren.

Till Sidan GitHub Ladda ner genväg
Vätskelista

Projekt med målet att förenkla processen att föra vätskelista på patienter i hälso- och sjukvården. Enkel design vilket ger möjlighet för vårdpersonalen att inkludera patienten i registreringsprocessen. Genom att skiva in vikt eller lägga till maxdryck, får patient visuell information om hur mycket vätska den har kvar att dricka.

Om du håller mobilen lodrätt kan du registrera glas och vågrätt kan du ändra inställningar.

Till Sidan GitHub
Franz-App-Maker

Projekt med målet att förenkla processen att lägga till egna applikationer i Franz.

GitHub Windows (64 bit) [.exe] Mac (64 bit) [.app]
Kaloriräknare (kcalcal)

Menat att användas av vårdgruppen på ett arbetspass, för att göra en "grov" registrering av patienternas dagliga kalori-intag.

I nuläget kan endast "huvudkosten" registreras och då med hur stor del av portionen en patient intagit.

Till Sidan GitHub
Anatomi Quiz

Lär ut latinska namn och var de befinner sig i kroppen.

Till Sidan GitHub
Farma Quiz

Samling av olika frågor och svar, inom området Farmakologi. Uppbyggt enligt memory tekniken.

Till Sidan GitHub
Pillerräknare

Ersätta narkotikaböckerna och nuvarande narkotikaregistrering vilket görs för hand i dagens läge. Ger möjlighet för vårdpersonalen att i slutet av sitt pass, skriva ut en förteckning över vad för narkotikapreparat som tagits ut och till vem.

Mål är att minska svinn och felräkningar.

Till Sidan GitHub
Patient Dagbok

Kort projekt där jag utforskade möjligheterna med en meddelande styrd dagbok.

Koncept demo GitHub
Personallista

Mål är att skapa ett schemaläggningssystem vilken är logisk för vårdpersonalen.

GitHub
Poké Time

Genom att fylla i information från din profil från Pokémon Go, kan du se hur lång tid det kommer ta att spela spelet och se din statistik.

Till Sidan GitHub
Formulär dokumentation

Projekt med mål att bli likt "Slutanteckning" projektet.

Utifrån vad användaren svaras, genereras färdig dokumentationstext.

Del av målet att automatisera och standardisera dokumentationen.

Sårremiss GitHub Fax försättsblad GitHub Utskrivning GitHub Inskrivning GitHub