Nedan visas olika instruktioner hur Digital Whiteboard kan användas/justeras.
Ladda demo loggfil

Om det är första gången du testar Digital Whiteboard, behöver du inte fylla i all information själv. För detta finns det en demo loggfil med testpatienter och information för dem.

Inställningar

Verktyg inuti Digitala Whiteboarden som ger användarna/avdelningen möjlighet att själva justera vissa saker, ex. standardknappar, färger m.m.

Loggfiler

Berättar om loggfilernas funktion i Webb versionen.

Standard vårdplan

Möjlighet att lägga till standard uppgifter/kontroller kopplade till sökord i operations namn. Ex. om stomi finns med i namnet av en operation, läggs automatiskt "Tarmljud x3" in i kontroller. Eller verksamheten har bestämt att alla patienter som genomgår operationen Dekompression ska bli av med urin kateter dagen efter operation.

SBAR funktionen

Stöd för sjuksköterska vid överrapportering. Även en tillfällig lösning för att göra informationen mobil.