Nedan visas olika instruktioner hur TidLogga kan användas/justeras.
Vad man kan göra

Film som visar allt man kan göra i "TidLogga". Vill du testa själv är det bara att logga in med "test3".