Alla dessa hälsoappar

(04 Aug 2021)

Det finns idag över 300 000 appar som hävdar att de har möjlighet att samla in hälsodata. Däremot är det fortfarande ytterst få av dessa som även har möjlighet att presentera datan för vårdpersonal, vilket gör att denna informationskälla inte används till sin fulla potential.

Health apps track vital health stats for millions of people, but doctors aren’t using the data (2021, July 28) retrieved 28 July 2021 from https://medicalxpress.com/news/2021-07-health-apps-track-vital-stats.html

Digitalisering & äldre

(24 Jul 2021)

Ytterligare en studie som visar att användande av digitala vårdalternativ är svårast för den äldre generationen. Där nu pandemin inte gjort det lättare för denna patientgrupp. Däremot istället för att påtala det som ett problem, borde vi istället se till varför problemen existerar. Designa med utgång för att tekniken i förstahand ska fungera för den äldre generationen.

Kong, S. S., Otalora Rojas, L. A., Ashour, A., Robinson, M., Hosterman, T., & Bhanusali, N. (2021). Ability and willingness to utilize telemedicine among rheumatology patients-a cross-sectional survey. Clinical rheumatology.

Hälso- & preventionsvården

(23 Jul 2021)

När ska vi ändra ”hälso- och sjukvården” till ”hälso- och preventionsvården”? Vården måste ändra sitt sätt att arbeta från reaktiv till preventiv vård, där vårdens primära uppgift är att förhindra sjukdom och ohälsa.

Mer om detta ämne togs upp under seminarium på HIMSS, med C. Chuah, C. Alessi, F. Bidgoli, T. E. Shyong

Främsta fördelarna med vårdbesök

(22 Jul 2021)

Främsta fördelarna med elektroniska vårdbesök visade studie var; sparande av resekostnad, tidsbesparing och enklare tillgänglighet till läkarspecialist. Främsta problemen var; teknikstrul och instruktioner före besök. Studiens utfall belyste vikten av bättre utbildning och support.

Deeb, W., Hess, C. W., Gamez, N., Patel, B., Moore, K., & Armstrong, M. J. (2021). Response to Telemedicine Visits From Patients With Parkinsonism During the COVID-19 Pandemic on Postvisit Surveys. Journal of patient experience.

Fördelar med vårdmöten

(20 Jul 2021)

Studier visar att digitala vårdmöten ökar kliniska effektiviteten. Däremot är det viktigt att belysa att dessa studier ofta ser till områden där digitala möten är fördelaktiga. Stort behov finns att kartlägga hälso- och sjukvården som helhet, förstå vilka vårdkontakter vi ska ta digitalt och vilka vi ska låta vara som de är.

Snoswell, C. L., Chelberg, G., De Guzman, K. R., Haydon, H. H., Thomas, E. E., Caffery, L. J., & Smith, A. C. (2021). The clinical effectiveness of telehealth: A systematic review of meta-analyses from 2010 to 2019. Journal of telemedicine and telecare.