Främsta fördelarna med vårdbesök

(22 Jul 2021)

Främsta fördelarna med elektroniska vårdbesök visade studie var; sparande av resekostnad, tidsbesparing och enklare tillgänglighet till läkarspecialist. Främsta problemen var; teknikstrul och instruktioner före besök. Studiens utfall belyste vikten av bättre utbildning och support.

Deeb, W., Hess, C. W., Gamez, N., Patel, B., Moore, K., & Armstrong, M. J. (2021). Response to Telemedicine Visits From Patients With Parkinsonism During the COVID-19 Pandemic on Postvisit Surveys. Journal of patient experience.