Hälso- & preventionsvården

(23 Jul 2021)

När ska vi ändra ”hälso- och sjukvården” till ”hälso- och preventionsvården”? Vården måste ändra sitt sätt att arbeta från reaktiv till preventiv vård, där vårdens primära uppgift är att förhindra sjukdom och ohälsa.

Mer om detta ämne togs upp under seminarium på HIMSS, med C. Chuah, C. Alessi, F. Bidgoli, T. E. Shyong