Donera teknik för att möjliggöra digitala vårdbesök

(12 Jul 2021)

Studie donerade teknisk hårdvara med instruktioner, för att möjliggöra digitala vårdbesök till ett urval av 9 äldre patienter. 4 av 9 lyckades få igång tekniken själva och kunde genomföra digitala vårdkontakter. Genom att bidra med teknik och hur den skulle användas kunde alltså 44% fler utnyttja digitala vägen.

Antalet patienter i studien är relativt få för att få ett tydligt utfall, även begränsades resultatet av tid och tillgång till bättre Wi-Fi för de inkluderade äldre. Skulle varit fruktansvärt intressant att se liknande studie göras i större skala.

Utley, L. M., Manchala, G. S., Phillips, M. J., Doshi, C. P., Szatalowicz, V. L., & Boozer, J. R. (2021). Bridging the Telemedicine Gap Among Seniors During the COVID-19 Pandemic. Journal of patient experience.

Fördelar med digitala vårdmöten

(05 Jul 2021)

Studie visade att 48% föredrar fortsatt digitala vårdmöten vid uppföljningar. Däremot de som inte ville ha fortsatt digital kontakt (52%) sa 58% att de för tillfället inte hade möjlighet att använda videokommunikations verktygen. Det innebär att vi 1. måste främja utbildning och kunskap att använda digitala verktyg. 2. skapa tillgång till den hårdvara som behövs.

Gisondi, P., Bellinato, F., Piaserico, S., Di Leo, S., Cazzaniga, S., & Naldi, L. (2021). Preference for Telemedicine Versus In-Person Visit Among Patients with Psoriasis Receiving Biological Drugs. Dermatology and therapy.

Platsen för framtidens vård

(04 Jun 2021)

Framtidens vård kanske inte kommer erbjudas av hälso- och sjukvården, intressant studie som inkluderade blodtryckstagning i samband med klippning på frisörsalong. Med resultatet att 40% av hjärt och kärlsjukdomar kunde undvikas.

Dhruv S. Kazi et al, Scaling Up Pharmacist-Led Blood Pressure Control Programs in Black Barbershops: Projected Population Health Impact and Value, Circulation (2021).

Dokumentering i hälso- & sjukvården

(04 May 2021)

Dokumentering är en av de primära orsakerna till utbrändhet inom hälso- och sjukvården. Vi behöver därav inkludera beslutsstöd som stöttar och automatiserar denna process, samt inkludera patienten som en mer aktiv part i journalhanteringen.

Kat Jercich - After-hours charting significantly associated with physician burnout

Den missförstådda mänskliga faktorn

(14 Apr 2021)

Hjälper tekniken att effektivisera och eliminera mänskligt betingade fel? Eller är det människan som bidrar med att lösa teknikens brister?