Fördelar med digitala vårdmöten

(05 Jul 2021)

Studie visade att 48% föredrar fortsatt digitala vårdmöten vid uppföljningar. Däremot de som inte ville ha fortsatt digital kontakt (52%) sa 58% att de för tillfället inte hade möjlighet att använda videokommunikations verktygen. Det innebär att vi 1. måste främja utbildning och kunskap att använda digitala verktyg. 2. skapa tillgång till den hårdvara som behövs.

Gisondi, P., Bellinato, F., Piaserico, S., Di Leo, S., Cazzaniga, S., & Naldi, L. (2021). Preference for Telemedicine Versus In-Person Visit Among Patients with Psoriasis Receiving Biological Drugs. Dermatology and therapy.