Donera teknik för att möjliggöra digitala vårdbesök

(12 Jul 2021)

Studie donerade teknisk hårdvara med instruktioner, för att möjliggöra digitala vårdbesök till ett urval av 9 äldre patienter. 4 av 9 lyckades få igång tekniken själva och kunde genomföra digitala vårdkontakter. Genom att bidra med teknik och hur den skulle användas kunde alltså 44% fler utnyttja digitala vägen.

Antalet patienter i studien är relativt få för att få ett tydligt utfall, även begränsades resultatet av tid och tillgång till bättre Wi-Fi för de inkluderade äldre. Skulle varit fruktansvärt intressant att se liknande studie göras i större skala.

Utley, L. M., Manchala, G. S., Phillips, M. J., Doshi, C. P., Szatalowicz, V. L., & Boozer, J. R. (2021). Bridging the Telemedicine Gap Among Seniors During the COVID-19 Pandemic. Journal of patient experience.