Dokumentering i hälso- & sjukvården

(04 May 2021)

Dokumentering är en av de primära orsakerna till utbrändhet inom hälso- och sjukvården. Vi behöver därav inkludera beslutsstöd som stöttar och automatiserar denna process, samt inkludera patienten som en mer aktiv part i journalhanteringen.

Kat Jercich - After-hours charting significantly associated with physician burnout