Digitalisering

(03 Sep 2021)

Digitaliseringen är ett tveeggat svärd. Det har möjlighet att minska utbrändhet hos vårdpersonal, samtidigt som det har risken att skapa det.

Teknologin ger möjligheter att skapa bättre vård samtidigt som konsumenternas förväntningar av snabbare kontaktvägar ökar stressnivån för vårdpersonalen.

Mer om detta togs upp i följande panel: https://www.healthcareitnews.com/news/digital-transformation-can-reduce-burnout-and-cause-it