Digitalisering & äldre

(24 Jul 2021)

Ytterligare en studie som visar att användande av digitala vårdalternativ är svårast för den äldre generationen. Där nu pandemin inte gjort det lättare för denna patientgrupp. Däremot istället för att påtala det som ett problem, borde vi istället se till varför problemen existerar. Designa med utgång för att tekniken i förstahand ska fungera för den äldre generationen.

Kong, S. S., Otalora Rojas, L. A., Ashour, A., Robinson, M., Hosterman, T., & Bhanusali, N. (2021). Ability and willingness to utilize telemedicine among rheumatology patients-a cross-sectional survey. Clinical rheumatology.