Alla dessa hälsoappar

(04 Aug 2021)

Det finns idag över 300 000 appar som hävdar att de har möjlighet att samla in hälsodata. Däremot är det fortfarande ytterst få av dessa som även har möjlighet att presentera datan för vårdpersonal, vilket gör att denna informationskälla inte används till sin fulla potential.

Health apps track vital health stats for millions of people, but doctors aren’t using the data (2021, July 28) retrieved 28 July 2021 from https://medicalxpress.com/news/2021-07-health-apps-track-vital-stats.html