Livet från en Unicorn Developer

(01 Mar 2021)

“When 2 or more domains collaborate, it is the birth-place of innovation.”

Hari Vignesh Jayapalan - Life of a Unicorn Developer

Behovet av helhetsperspektiv

(27 Feb 2021)

“Det räcker inte att utgå från endast ett perspektiv för att förstå nyttan med eHälsa. Nyttan kan därför beskrivas utgå från individen via organisationen och vidare till samhället och dess övergripande perspektiv.”

Hofflander, M. (2020) Grundbok i eHälsa. Första upp. Edited by L. Nilsson. Stockholm: Liber.

Mål med eHälsolösningar

(25 Feb 2021)

Hälso- och sjukvård handlar om att främja och upprätthålla hälsa, inte bara göra tjänster tillgängliga. eHälso-lösningar behöver alltså göra mer än att tillgängliggöra, de behöver ändra patienters livsstil.

Lärdom från Chatbotprojekt

(16 Feb 2021)

Chattbot projekt jag drev, visade det sig att patienterna inte var intresserade av vad chatbotten kunde svara på, utan vad för frågor medpatienter valt att ställa.

I utveckling av eHälsa behöver vi undvika att bygga lösningar till patienter som enbart utgår ifrån vårdpersonalens behov, utan istället säkerställa patientens behov, då de är slutanvändaren.

Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av AI

(01 Feb 2021)

Intressant artikel som ser över kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av att introducera AI till akutsjukvården. Det finns såklart många fördelar, men det är viktigt att förstå de kortsiktiga konsekvenserna att AI introducerar nya risker till en verksamhet som redan har höga risker.

Därav behöver förståelse skapas över potentiella risker och ödmjukhet vid införande då vårdpersonalen behöver justera sin riskhantering.

”The addition of AI as a new bedside intellectual source brings new communication challenges to an environment already associated with a high error rate.”

Lynn, L.A. Artificial intelligence systems for complex decision-making in acute care medicine: a review. Patient Saf Surg 13, 6 (2019).